ќновлено
2019-07-02
10:03

 афедра арх≥тектури


2019-07-02 10:03:40
≤нформац≥€ дл€ аб≥тур≥Їнта! 

>>>
2019-06-20 09:38:41
Cимпоз≥ум Ђћелод≥€ степу ≥ мор€ї 

  ƒоцент кафедри м≥стобудуванн€ та урабан≥стики ’≥лько ≤гор ќлегович вз€в участь у ћ≥жнародному мистецькому симпоз≥ум≥ «ћелод≥€ степу ≥ мор€» (м. ќдеса) присв€чений ≥стор≥њ козацтва на п≥вдн≥ ”крањни.

>>>
2019-06-14 15:00:42
 

   Ќа кафедр≥ м≥стобудуванн€ та урбан≥стики факультету арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва пройшов захист курсових проект≥в студент≥в першого курсу спец≥альност≥ 191 јрх≥тектура та м≥стобудуванн€ на тему «ћала арх≥тектурна форма», що включала в себе розробку ћј‘у та оформленн€ його реклами за допомогою шрифтовоњ композиц≥њ у в≥льн≥й техн≥ц≥. «ахист пройшов усп≥шно, в≥таЇмо студент≥в 101, 102 групи з першим досв≥дом проектуванн€ арх≥тектурних об’Їкт≥в.

>>>
2019-05-20 13:53:40
ќголошенн€ 

>>>
2019-04-11 13:26:33
 
  ” "¬ерн≥саж≥" 04.04.2019 в≥дбулась сп≥льна виставка з ≥зрањльськими художниками, €ка присв€чена св€ту Їврейськоњ культури, у €к≥й вз€ли участь доцент кафедри ћ≥стобудуванн€ та урбан≥стики ’≥лько ≤гор ќлегович та асистент ц≥Їњ ж кафедри Ћ≥тв≥нов ќлександр —еменович.
>>>
2019-04-03 17:38:00
¬оркшоп Ђпрофес≥€ - арх≥текторї 
  ¬икладач≥ ќвс≥Їнко ќ. ¬. та –Їзанова  . ј на кафедр≥ м≥стобудуванн€ та урбан≥стики факультету арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва, провели воркшоп на тему «профес≥€ - арх≥тектор», в €кому вз€ли участь студенти 2-го курсу , 201 та 201 групи.
>>>
2019-03-14 17:37:00
Ѕлагод≥йн≥сть €к спос≥б зробити св≥т кращим 

  ¬ рамках угоди про сп≥впрацю м≥ж „ерн≥вецьким нац≥ональним ун≥верситетом  ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича  та ¬ижницькоњ спец≥ал≥зованоњ школи ≥нтернат  I-III ступен≥в з поглибленим вивченн€м предмет≥в естетичного циклу вже стали традиц≥йними р≥зного роду заходи €к то проведенн€ дл€ учн≥в майстер-клас≥в та урок≥в образотворчого мистецтва. «а результатами проведених студентських пленер≥в митц≥ подарували школ≥ своњ твори дл€ облаштуванн€ шк≥льноњ галерењ мистецтв.

>>>
2019-03-12 09:26:00
‘акультет арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва запрошуЇ на навчанн€ за спец≥альност€ми 191 јрх≥тектура та м≥стобудуванн€, 192 Ѕуд≥вництво та цив≥льна ≥нженер≥€ та 023 ќбразотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрац≥€! 

>>>
2019-02-18 16:17:00
ќголошенн€ 

  ƒо уваги студент≥в денноњ форми навчанн€! « розкладом зан€ть на ≤≤ семестр 2018-19 н.р. можна ознайомитис€ за посиланн€м.

>>>
2018-12-28 13:00:00
«ахист маг≥стр≥в арх≥тектор≥в 

   20-21 грудн€ на ‘акультет≥ "јрх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва" усп≥шно в≥дбувс€ захист дипломних роб≥т маг≥стр≥в, спец≥альност≥ -191 “јрх≥тектура та м≥стобудуванн€”.   ≈кзаменац≥йна ком≥с≥€ у склад≥ пров≥дних фах≥вц≥в д. арх., проф., зав.каф. ≤“ј  Ќ”Ѕј “овбича ¬алер≥€ ¬асильовича, д. ф.-м. н. проф., декан ‘јЅƒѕћ ‘одчука ≤гора ћихайловича, д. арх., доц. каф. арх. та збереж. об`Їкт≥в ¬сесв. —падщ. ёЌ≈— ќ  оротун ≤рини ¬адим≥вни, доц. каф. арх. та збереж. об`Їкт≥в ¬сесв. —падщ. ёЌ≈— ќ √омоновича —ерг≥€ —тепановича та асист. каф.   м≥стобуд. та урбан. √орбачовоњ Ќатал≥њ ѕетр≥вни високо оц≥нила роботи, тематика €ких пов'€зана   з напр€мками  "м≥стобудуванн€", "регенерац≥€", " арх≥тектурно-планувальн≥ особливост≥ проектуванн€ житлових та громадських споруд" . ¬арто зазначити, що б≥льш≥сть роб≥т виконан≥ на високому р≥вн≥ та  можуть бути реал≥зован≥.

>>>
2018-12-19 11:58:00
¬иставка викладач≥в 

  ¬ рамках проведенн€ науково-методичного сем≥нару " ињв-Ћьв≥в-„ерн≥вц≥- рак≥в" на факультет≥ арх≥≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м. ё.‘едьковича в≥дкрилась виставка викладач≥в кафедри м≥стобудуванн€ та урбан≥стики доц.’≥лька ≤.ќ., асист. —алевича ≤.ћ. та асист. Ћ≥тв≥нова ќ.—.

 

>>>
2018-12-13 18:05:00
 
  « 10-13 грудн€ на кафедр≥ м≥стобудуванн€ та урбан≥стики в≥дбуваютьс€ традиц≥йн≥ дл€ факультету јрх≥тектури буд≥вництва та декоративно прикладного мистецтва семестров≥ перегл€ди роб≥т (рисунок, живопис) студент≥в 1-2 курс≥в, €к≥ вони виконали впродовж першого семестру.
>>>
2018-12-13 17:58:00
Ќауково-методичний сем≥нар Ђ ињв-Ћьв≥в-„ерн≥вц≥- рак≥в. ÷ив≥л≥зац≥йний виб≥рї 

  ћ≥с≥€ передач≥ знань чи не найважлив≥ша на сучасному етап≥ розвитку цив≥л≥зац≥њ. ÷е зд≥йснюЇтьс€ у вигл€д≥ звичайних ун≥верситетських лекц≥й, практичних зан€ть, сем≥нар≥в та лабораторних. јле Ї ≥ ≥нш≥ способи передач≥ знань ≥ особливо ун≥кальних, ексклюзивних, €кими волод≥ють т≥льки певне коло фах≥вц≥в-профес≥онал≥в. ќбмежитись т≥льки лекц≥€ми у своЇму ун≥верситет≥ або в≥зитових формальних лекц≥€х у спор≥днених ун≥верситетах, а саме  ињвський нац≥ональний ун≥верситет буд≥вництва та арх≥тектури, Ќац≥ональний ун≥верситет «Ћьв≥вська пол≥техн≥ка», “ехн≥чний ун≥верситет « рак≥вська пол≥техн≥ка».

>>>
2018-12-13 16:15:00
’’VII м≥жнародний огл€д-конкурс дипломних проект≥в випускник≥в арх≥тектурних ≥ дизайнерських шк≥л в ѕолтав≥ 

  05-09 листопада у м≥ст≥ ѕолтав≥ в≥дбувс€ ’’VII м≥жнародний огл€д-конкурс дипломних проект≥в випускник≥в арх≥тектурних ≥ дизайнерських шк≥л.

   онкурс проводитьс€ щор≥чно на баз≥ д≥ючих арх≥тектурних шк≥л ”крањни впродовж 27-ми рок≥в та маЇ статус всеукрањнського, а з недавнього часу й м≥жнародного. ћинулого року конкурс проходив у ст≥нах ≤вано-‘ранк≥вського нац≥онального техн≥чного ун≥верситету нафти ≥ газу.

>>>
2018-10-09 12:45:00
 оординац≥йна зустр≥ч 

  3 жовтн€ на факультет≥ арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича в≥дбулась координац≥йна зустр≥ч викладацького складу факультету ≥з проф. ‘ранком Ўварце, проректором ≥з науковоњ роботи та м≥жнародних зв'€зк≥в “ехн≥чного ун≥верситету м. Ћюбек (Ќ≥меччина) та  р≥стофом ¬ессл≥нгом, ментором проекту "≤нтегрований розвиток м≥ст в ”крањн≥" в „ерн≥вц€х. ћетою зустр≥ч≥ було поглиблене обговоренн€ навчальних дисципл≥н ≥з розвитку м≥ста та м≥ського плануванн€, сталого м≥стобудуванн€, типолог≥њ м≥стобуд≥вного простору.

>>>
2018-09-11 10:14:00
Steel Freedom 

>>>
2018-09-03 08:57:00
ќголошенн€ 

ƒо уваги студент≥в денноњ форми навчанн€! « розкладом зан€ть на 03 та 04 вересн€ (понед≥лок та в≥второк) можна ознайомитис€ тут.

>>>
2018-07-30 15:05:00
ќголошенн€ 

ƒо уваги аб≥тур≥Їнт≥в!

« питань п≥дписанн€ договор≥в на навчанн€ (на платн≥й основ≥) та написанн€ за€в
на проживанн€ в гуртожутку
просимо звертатис€ в приймальну ком≥с≥ю
(5 корпус, 156 аудитор≥€), ќлена ¬≥тал≥њвна, моб. тел. (095) 60-58-160.

ѕри соб≥ обов’€зково мати виписку, отриману при подач≥ документ≥в.

>>>
2018-07-17 15:10:00
Ћаскаво просимо! 

>>>
2018-06-11 17:01:00
≈нергоефективн≥сть у л≥тню спекуЕ 
  –азом ≥з п≥дн€тт€м температури р≥зко зросла ≥ громадська активн≥сть у нашому м≥ст≥. ќдночасно два заходи проходили 4 червн€ у мармуров≥й та червон≥й залах „ерн≥вецького ун≥верситету. ” першому п≥д парасолькою ќќЌ та —в≥тового банку проходив сем≥нар ≥з розвитку мун≥ципального кредитуванн€ в ”крањн≥: м≥жнародний досв≥д та рекомендац≥њ.
>>>
2018-06-05 17:13:00
ќсв≥тленн€ м≥ста „ерн≥вц≥ очима студент≥в 

  —туденти спец≥альност≥ «јрх≥тектура та м≥стобудуванн€» Ѕелоус  р≥ст≥на (1 курс), «ал≥зецький ѕавло (3 курс), ƒимкар —в≥тозар-≤ван (3 курс), “рач “имоф≥й (1 курс), „опик —тепан (1 курс), ÷абак ћихайло (1 курс), ѕетрова јнна (1 курс), ќстровська ≤нна (5 курс) прийн€ли участь у конкурс≥ «ќсв≥тленн€ м≥ста „ерн≥вц≥ очима студент≥в».

>>>
2018-05-22 15:46:00
ћ≥жнародний культурний проект. ћ≥сто  онстанца, –умун≥€. 

  ¬икладач≥ кафедри арх≥тектури ’≥лько ≤.ќ. та Ћ≥тв≥нов ќ.—. в рамках культурно-гуман≥тарноњ сп≥впрац≥ м≥ж ”крањною, –умун≥Їю та ћолдовою (п≥д ег≥дою ёЌ≈— ќ в –умун≥њ) вз€ли участь у м≥жнародному культурному проект≥ в м≥ст≥  онстанца, –умун≥€.

>>>
2018-05-08 17:43:00
∆ивописний пленер Ђ¬ижниц€ 2018ї 

  « 4 по 10 травн€ у м. ¬ижниц€ проходив живописний плене𠫬ижниц€ 2018», участь у ньому вз€ли 25 митц≥в з ”крањни ( ињв, Ћьв≥в, ’арк≥в, ”жгород, ќдеса, „ерн≥вц≥, ¬ижниц€,  оломи€) та з ѕольш≥ ( рак≥в). ¬с≥ створен≥ художниками роботи будуть представлен≥ на виставц≥ в „ерн≥вц€х в залах галерењ по вул. Ўтейнберга 23.

>>>
2018-04-27 19:30:00
ƒводенний м≥жнародний воркшоп ЂShiftingPerspectivesї 

   ¬ рамках 11-го CANactions International Architecture Festival 2018,  в м≥ст≥  иЇв≥ в пер≥од з 20 по 21 кв≥тн€, був проведений м≥жнародний воркшоп «Shifting Perspectives».ћетою дводенного воркшопу було вивченн€ та ос€гненн€ багатющоњ ≥стор≥њ схил≥в ƒн≥пра.

>>>
2018-04-04 16:12:00
 
  ¬ „ерн≥вецькому обласному художньому музењ в≥дбулась презентац≥€ художнього альбому "„ерн≥вц≥ - Chernowitz" з арх≥тектурними пейзажами м≥ста, написаними впродовж 200 рок≥в.
  ¬ альбом≥ представлен≥ репродукц≥њ з картин викладач≥в факультету арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва доц. ’≥лька ≤гора ќлеговича та асистента Ћ≥тв≥нова ќлександра —еменовича.
>>>
2018-03-26 17:40:00
ѕрезентац≥€ систем очищенн€ 
«апрошуЇмо на презентац≥ю систем очищенн€ ст≥чних вод, промислового, комерц≥йного та побутового походженн€, €к≥ використовуютьс€ у –умун≥њ.

  ћета ц≥Їњ презентац≥њ - привернути увагу до величезного значенн€, дл€ сьогоденн€ ≥ дл€ майбутнього, заход≥в з ефективного очищенн€ будь-€ких ст≥чних вод.

  ” –умун≥њ, ц≥ заходи вже в≥дчуваютьс€ на вс≥х р≥вн€х ≥ вони суттЇво зменшують викиди шк≥дливих речовин у навколишнЇ середовище.

>>>
2018-03-14 17:17:00
Holy Land 

  Ќа проханн€ громадськоњ орган≥зац≥њ "јрт-ћодуль" м.Ћьв≥в, доцента кафедри арх≥тектури, факультету арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва ’≥лько ≤.ќ., запрошено вз€ти участь у м≥жнародному живописному пленер≥ "Holy Land", що в≥дбудетьс€ з 18 по 25 березн€ 2018 р. в ≤зрањл≥ (м≥ста - Ќетан≥€, ’айфа та ™русалим).

>>>
2018-03-14 17:04:00
ѕрофор≥Їнтац≥йна робота 

  12 лютого 2018 року

  ¬икладач≥ кафедри арх≥тектури, факультету арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва, доц. ’≥лько ≤гор ќлегович та асист. Ћ≥тв≥нов ќлександр —еменович проводили профор≥Їнтац≥йну роботу в „ерн≥вецьк≥й художн≥й школ≥ ≥м. ћ.≤васюка.

>>>
2018-03-02 16:27:00
ќголошенн€ 

>>>
2017-12-26 16:26:00
Ќавчально-наукове стажуванн€ в ”н≥верситет≥ прикладних наук м≥ста Ћюбек 

  Ќаприк≥нц≥ листопада в≥дбулась двотижнева поњздка сп≥вроб≥тник≥в кафедри арх≥тектури, √ержецькоњ ≤.ќ. та ¬атаманюк Ќ.ё., до ”н≥верситету прикладних наук м≥ста Ћюбек у рамках сп≥впрац≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича з Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

>>>
2017-11-20 16:50:00
¬оркшоп Bau Analyse Module 
  « 13 по 15 листопада на факультет≥ арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва проводивс€ воркшоп Bau Analyse Module дл€ викладач≥в кафедри арх≥тектури та кафедри буд≥вництва.
>>>
2017-11-13 11:20:00
¬оркшоп 

>>>
2017-11-10 16:03:00
¬рученн€ диплом≥в  

  8 листопада в „ервон≥й зал≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м. ё. ‘едьковича в≥дбулось урочисте врученн€ диплом≥в учасникам ’’VI м≥жнародного огл€ду-конкурсу дипломних проект≥в випускник≥в арх≥тектурних ≥ дизайнерських шк≥л.

>>>
2017-11-07 12:43:00
Cем≥нар 
   2 листопада в „ервон≥й зал≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м. ё. ‘едьковича проводивс€ науково-практичний сем≥нар дл€ спец≥ал≥ст≥в буд≥вельноњ галуз≥ на тему: «¬изначенн€ вартост≥ буд≥вельно-монтажних ≥ ремонтно-буд≥вельних роб≥т ≥з застосуванн€м сучасних матер≥ал≥в ≥ технолог≥й. ќс≥нь 2017».
>>>
2017-10-31 09:57:00
’’VI м≥жнародний огл€д-конкурс дипломних проект≥в випускник≥в арх≥тектурних ≥ дизайнерських шк≥л в ≤вано-‘ранк≥вську 

  24-27 жовтн€ у м≥ст≥ ≤вано-‘ранк≥вську в≥дбувс€ ’’VI м≥жнародний огл€д-конкурс дипломних проект≥в випускник≥в арх≥тектурних ≥ дизайнерських шк≥л.

   онкурс проводитьс€ щор≥чно на баз≥ д≥ючих арх≥тектурних шк≥л ”крањни впродовж 25-ти рок≥в та маЇ статус всеукрањнського, а з недавнього часу й м≥жнародного. ћинулого року конкурс проходив у ст≥нах „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.

>>>
2017-10-25 17:50:00
јрх≥тектура ясс; рег≥ональна арх≥тектура ћолдови 
  ” жовтн≥ 2017 року у м≥ст≥ ясси в≥дбулись наукова конференц≥€ ≥  бьЇнале "јрх≥тектура ясс; рег≥ональна арх≥тектура ћолдови".  ” конференц≥њ приймали участь представники арх≥тектурних шк≥л ”крањни:  ињвського нац≥онального ун≥верситету буд≥вництва та арх≥тектури та „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.
>>>
2017-10-20 18:28:00
≤≤≤ ћ≤∆Ќј–ќƒЌј Ќј” ќ¬ќ-ѕ–ј “»„Ќј  ќЌ‘≈–≈Ќ÷≤я Ђј–’≤“≈ “”–ј ≤—“ќ–»„Ќќ√ќ  »™¬ј.  ќЌ“≈ —“ ≤ ¬“–”„јЌЌяї 

 »ѓ¬—№ »… Ќј÷≤ќЌјЋ№Ќ»… ”Ќ≤¬≈–—»“≈“ Ѕ”ƒ≤¬Ќ»÷“¬ј ≤ ј–’≤“≈ “”–» запрошуЇ на ≤≤≤ ћ≤∆Ќј–ќƒЌ” Ќј” ќ¬ќ-ѕ–ј “»„Ќ”  ќЌ‘≈–≈Ќ÷≤ё «ј–’≤“≈ “”–ј ≤—“ќ–»„Ќќ√ќ  »™¬ј.  ќЌ“≈ —“ ≤ ¬“–”„јЌЌя», €ка в≥дбудетьс€ 24 листопада 2017 року.

>>>
2017-10-20 18:18:00
ѕосв€та студент≥в ‘јЅƒѕћ 
   9 жовтн€ в≥дбулась посв€та студент≥в першокурсник≥в факультету арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва.
>>>
2017-10-18 14:00:00
ѕрактичний сем≥нар лектора јкадем≥њ –омстал 
  —ьогодн≥ найб≥льш актуальним питанн€м €к дл€ ≥нженер≥в, арх≥тектор≥в, так ≥ дл€ звичайних людей в ”крањн≥ Ї бажанн€ економити власн≥ кошти за спожиту енерг≥ю. ¬се част≥ше погл€ди спр€мовуютьс€ в б≥к використанн€ альтернативних джерел: економних ≥ еколог≥чних одночасно.
>>>
2017-10-10 15:54:00
—ем≥нар Romstal 

  9 жовтн€ 2017 року на факультет≥ арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича в≥дбувс€ сем≥нар та презентац≥€ в≥д лектора јкадем≥њ –омстал. Ќа сем≥нар≥ обговорювалис€ питанн€ енергозбереженн€, зб≥льшенн€ енергоефективност≥ та економ≥њ природних ресурс≥в, €к≥ впроваджуютьс€ у –умун≥њ.

>>>
2017-09-28 11:27:00
ћ≤∆Ќј–ќƒЌ»… ћќЋќƒ≤∆Ќ»… ‘≈—“»¬јЋ№- ќЌ ”–— ARCH≤V≤S≤ON-2017 

>>>
2017-09-28 10:20:00
—тартував 4-й Ќац≥ональний арх≥тектурний студентський конкурс Steel Freedom 2017 
   ” конкурсн≥ завданн€ STEEL FREEDOM 2017 винесено створенн€ проекту житлового комплексу категор≥њ б≥знес-клас з парк≥нгом в  иЇв≥ в≥д компан≥њ Arricano та розробка проекту торгово-розважального центру з парк≥нгом в склад≥ житлового комплексу Park Lake City в  ињвськ≥й област≥ в≥д компан≥њ DIM.
>>>
2017-09-27 11:00:00
«апрошуютьс€ викладач≥ та студенти на конференц≥ю молодих вчених Ѕуд-ћайстер- лас-2017! 

   ƒл€ участ≥ у конференц≥њ необх≥дно заповнити онлайн-за€вку на сайт≥ конференц≥њ https://www.bmc-conf.com/ua на в≥дпов≥дн≥й стор≥нц≥, €ка включаЇ назву допов≥д≥, автор≥в, анотац≥ю та виб≥р тематичного напр€му. “акож необх≥дно завантажити тези допов≥д≥ зг≥дно запропонованого зразка на даному сайт≥ €к вкладений файл. ÷е можна зробити €к п≥д час реЇстрац≥њ, так ≥ згодом.

>>>
2017-09-18 11:20:00
—ем≥нар 

>>>
2017-08-31 19:10:00
–озклад 

« розкладом зан€ть на перший семестр можна ознайомитис€ за посиланн€м.

>>>
2017-08-07 10:52:00
ARCHIVISION-2017 // ¬оркшоп ЂЌабережна р≥чки ѕрут, €к нев≥дТЇмна частина громадського простору м≥ста „ерн≥вц≥ї 
  ¬ рамках ћ≥жнародного молод≥жного арх≥тектурного конкурсу ARCHIVISION-2017 на баз≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича в≥дбувс€ воркшоп «Ќабережна р≥чки ѕрут, €к нев≥д’Їмна частина громадського простору м≥ста „ерн≥вц≥».
>>>
2017-08-02 16:55:00
«ахист та врученн€ диплом≥в бакалаврам арх≥текторам 

  « 15 по 19 червн€ 2017 року на факультет≥ арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича в≥дбулась атестац≥€ випускник≥в кафедри арх≥тектури за осв≥тн≥м р≥внем «бакалавр» з≥ спец≥альност≥ 6.060102 «јрх≥тектура».

>>>
2017-08-02 16:45:00
—п≥вроб≥тництво „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича та ѕолтавського нац≥онального техн≥чного ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€  ондратюка з GIZ у рамках проекту ≤нтегрований розвиток м≥ст 

  Ќа факультет≥ арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва в≥дбулась зустр≥ч представник≥в „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича та ѕолтавського нац≥онального техн≥чного ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€  ондратюка  з ментором ≤нтегрованоњ концепц≥њ м≥ста,  р≥стофом ¬есл≥нгом.

>>>
2017-08-02 16:10:00
ѕ≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ викладач≥в „Ќ” 
  ” рамках договору про сп≥впрацю „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича з компан≥Їю Allbau Software GmbH (Ќ≥меччина) асистент кафедри арх≥тектури √уда Ќатал≥€ вз€ла участь у навчанн≥ та п≥двищенн≥ квал≥ф≥кац≥њ викладач≥в, €ке проходило з 26 по 30 червн€ 2017 року на баз≥  ињвського нац≥онального ун≥верситету буд≥вництва та арх≥тектури.
>>>
2017-08-02 14:30:00
IX ћ≥жнародний форум "ƒизайн-осв≥та" 

>>>
2017-07-03 15:50:00
¬рученн€ дипломних проект≥в 

>>>
2017-07-03 15:30:00
«ахист дипломних проект≥в бакалавр≥в на факультет≥ арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва 

>>>
2017-07-03 15:10:00
¬иставка до дн€ арх≥тектора 

>>>
2017-06-30 14:22:00
ќголошенн€ 

>>>
2017-06-20 13:20:00
ƒо уваги студент≥в! 

ƒо 30 червн€ подати кураторам груп дан≥ дл€ заповненн€ в≥домост≥ обл≥ку додаткови бал≥в дл€ формуванн€ рейтингу усп≥шност≥ студент≥в. ¬ раз≥ €кщо студент до 30 червн€ не подаЇ дан≥ з п≥дтвердженн€м - у в≥дпов≥дну графу заноситьс€ нуль бал≥в.

ƒодаток до правил призначенн€.

 

>>>
2017-05-23 13:48:58
 

>>>
2017-05-15 11:40:00
¬≥таЇмо з усп≥шним захистом! 

>>>
2017-05-05 17:00:00
ѕрезентац≥€ 
  25 кв≥тн€ на факультет≥ арх≥тектури буд≥вництва декоративно-прикладного мистецтва „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича в≥дбулас€ презентац≥€ дисертац≥йноњ роботи асистента кафедри буд≥вництва —обка ёр≥й “арасовича.
>>>
2017-04-27 16:40:00
—тудентська наукова конференц≥€ 
25 кв≥тн€ 2017 року в≥дбулас€ студентська наукова конференц≥€ на факультет≥ арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва.
>>>
2017-04-13 16:35:00
‘естиваль культур м≥ст побратим≥в в м.  он≥н 
  ¬икладач≥ кафедри арх≥тектури ’≥лько ≤гор ќлегович та Ћ≥тв≥нов ќлександр —еменович прийн€ли участь у ‘естивал≥ культур м≥ст побратим≥в в м.  он≥н (ѕольща), €кий вже 10 рок≥в приймаЇ друз≥в з 14 м≥ст побратим≥в (Ќ≥меччина,  итай, јнгл≥€, ”крањна, „ех≥€, Ѕолгар≥€ та ≥нш≥).
>>>
2017-04-07 13:25:00
¬≥таЇмо з юв≥леЇм! 
   ўиро в≥таЇмо декана факультету арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, доктора ф≥зико-математичних наук, заслуженого д≥€ча науки та техн≥ки ”крањни, професора ‘одчука ≤гор€ ћихайловича ≥з славним 60-р≥чч€м!
>>>
2017-04-03 15:15:00
‘отозв≥т 

>>>
2017-03-31 14:10:00
«устр≥ч 
  28 березн€ 2017 року у „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича на баз≥ кафедри арх≥тектури (факультет арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва) в≥дбулась зустр≥ч студент≥в арх≥тектор≥в з головою правл≥нн€ ћ≥сцевоњ орган≥зац≥њ Ќац≥ональноњ сп≥лки арх≥тектор≥в ”крањни в „ерн≥вецьк≥й област≥, Ѕойком ярославом ќлександровичем  та молодими представниками сп≥лки.
>>>
2017-03-31 14:05:00
BAU IT TAG Ц ƒень буд≥вельних ≥нформац≥йних технолог≥й Ќ≥меччини 

  22 березн€ 2017 року в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича на факультет≥ арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва в≥дбувс€ ≥нформац≥йний та науково-осв≥тн≥й зах≥д BAU IT TAG. 

>>>
2017-03-31 13:40:00
‘отозв≥т 

>>>
2017-03-22 17:05:00
 

>>>
2017-03-21 16:00:00
¬иставка 
  « 15 березн€ в≥дкрилас€ художн€ виставка « ольори Ѕуковини» в м≥ст≥ Ѕухарест в залах прим≥щенн€ представництва ёЌ≈— ќ в –умун≥њ, €ка орган≥зована викладачами кафедри арх≥тектури „Ќ” ≥мен≥ ё.‘едьковича доцентом ’≥льком ≤.ќ. та асистентом Ћ≥тв≥новим ќ.—.
>>>
2017-03-07 17:08:00
ќголошенн€ 

>>>
2017-02-13 17:15:00
 

«¬≤“

декана факультету арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва за 2016 р≥к
>>>
2017-02-10 18:00:00
¬≥таЇмо з ≤ випуском маг≥стр≥в арх≥тектор≥в та V юв≥лейним випуском маг≥стр≥в буд≥вельник≥в! 
  9 лютого в≥дбулос€ урочисте врученн€ диплом≥в випускник≥в факультету арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва.
>>>
2017-01-30 16:05:00
јтестац≥€ 

” „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича на факультет≥ арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва з 23 по 24 с≥чн€ 2017 року в≥дбулась атестац≥€ випускник≥в кафедри арх≥тектури за осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йним р≥внем «—пец≥ал≥ст» та «ћаг≥стр» з≥ спец≥альност≥ 7/8.06010201 «јрх≥тектура буд≥вель та споруд».

>>>
2017-01-16 16:30:00
Bauwelt 

>>>
2016-12-27 15:45:00
–≥здв€на виставка 
22 грудн€ о 15.00 год. у м≥ст≥ ¬ижниц€ було в≥дкрито –≥здв€ну виставку факультету арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича. Ќа виставц≥ було представлено студентськ≥ семестров≥ роботи за перший навчальний семестр двох кафедр - кафедра образотворчого мистецтва та кафедра декоративно-прикладного мистецтва.
>>>
2016-12-13 18:00:00
25 ќгл€д- онкурс 

>>>
2016-11-18 13:50:00
«в≥т 
  « 3-го по 16-те жовтн€ 2016 року в≥дбувс€ в≥зит украњнськоњ делегац≥њ факультету арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва  „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича до Ќ≥меччини. 
>>>
2016-11-17 16:40:00
—тудент, студентка „Ќ” - 2016 

¬≤“ј™ћќ
студента ≤≤≤ курсу кафедри арх≥тектури
‘лор≥на ѕентелейчука
з перемогою у конкурс≥ "—“”ƒ≈Ќ“ –ќ ” 2016" !!!!

>>>
2016-10-25 19:00:00
ќголошенн€ 

>>>
2016-10-13 15:05:00
‘асадна система тепло≥зол€ц≥њ УCeresitФ  онструктивно-технолог≥чн≥ р≥шенн€ у буд≥вництв≥ 

  12 жовтн€ 2016 року на баз≥ факультету арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва в≥дбувс€ сем≥нар дл€ студент≥в та викладач≥в ”часники заходу  ознайомилис€ з тенденц≥€ми зм≥ни нормативних документ≥в дл€ розрахунку класу енергоефективност≥ будинк≥в, новими технолог≥€ми в буд≥вництв≥.

>>>
2016-10-11 12:00:00
 онференц≥€ 

13-го жовтн€ о 15:30 в зал≥ зас≥дань (каб≥нет 105) „ерн≥вецькоњ м≥ськоњ ради в≥дбудетьс€ ос≥нн€ конференц≥€ м≥сцевоњ орган≥зац≥њ Ќац≥ональноњ сп≥лки арх≥тектор≥в ”крањни в „ерн≥вецьк≥й област≥.

>>>
2016-10-11 11:45:00
—ем≥нар 


12 ∆ќ¬“Ќя ќ 14.00 годин≥ в 206 аудитор≥њ ¬≤ƒЅ”ƒ≈“№—я —≈ћ≤Ќј– ”‘асадна система тепло≥зол€ц≥њ “Ceresit”.  онструктивно-технолог≥чн≥ р≥шенн€ у буд≥вництв≥”, €кий  буде проводити начальник в≥дд≥лу техн≥чноњ п≥дтримки “зќ¬ з ≤≤ «’енкель Ѕаутехн≥к (”крањна)» - ¬еличко јнатол≥й ћиколайович.

>>>
2016-10-03 15:25:00
25-й ќ√Ћяƒ+ ќЌ ”–— 
¬≥таЇмо учасник≥в 25-го ќ√Ћяƒ”+ ќЌ ”–—” дипломних роб≥т випускник≥в арх≥тектурних та художн≥х спец≥альностей вищих навчальних заклад≥в ”крањни!
>>>
2016-09-09 14:50:00
25 ќ√Ћяƒ+ ќЌ ”–— 
« 27 вересн€ по 1 жовтн€ 2016 року на баз≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича в≥дбудетьс€ 25 ќ√Ћяƒ+ ќЌ ”–— дипломних роб≥т проект≥в випускник≥в арх≥тектурних та художн≥х спец≥альностей вищих навчальних заклад≥в ”крањни та творчий конкурс еск≥зних проект≥в гармон≥зац≥њ громадського простору ≥сторичного середовища в м≥ст≥ „ерн≥вц≥.
>>>
2016-09-08 16:50:00
 онкурс Ћейпцизька прем≥€ ≥нтегрованого розвитку в ”крањн≥ 

>>>
2016-09-06 16:55:00
Gedankendach 

>>>
2016-09-02 19:55:00
 онкурс 

>>>
2016-08-31 21:40:00
 онкурс Meet Up Bochum 
ќголошено конкурс на проект по програм≥ MeetUp на тему: "Deutsch-Ukrainische Jugendbegegnungen: ƒес€тил≥тт€ розб≥жностей у прикордонних територ≥€х ÷ентрально-—х≥дноњ ™вропи. ≈тн≥чн≥ чистки, примусов≥ м≥грац≥њ та виселенн€ у м≥сцевих громадах √аличини, ¬олин≥ та Ѕуковини.
>>>
2016-08-31 21:30:00
 онкурс Meet Up Weiden 

—х≥дно-Ѕаварська вища техн≥чна школа у м≥стах јмберг ≥ ¬айден у сп≥впрац≥ з „ерн≥вецьким нац≥ональним ун≥верситетом ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича орган≥зовуЇ у рамках програми "MeetUp: Deutsch-Ukrainische Jugendbegegnungen" проект "¬теча та Ѕатьк≥вщина: украњнськ≥ покол≥нн€ б≥женц≥в в ≥сторичних вим≥рах"

>>>
2016-08-16 16:00:00
ѕосв€та 

>>>
2016-08-16 15:05:00
ѕоселенн€ 

>>>
2016-08-02 12:25:00
ѕроект DAAD 
«в≥т VI зустр≥ч≥ в рамках партнерського проекту «ѕлануванн€ та буд≥вництво дл€ ≥сторичного м≥ста» м≥ж н≥мецько-украњнськими ун≥верситетами Ћюбека та „ерн≥вц≥в з 24.05.2016 р. по 2.06.2016 р.
>>>
2016-08-02 12:10:00
Workshop 

>>>
2016-06-27 16:52:00
Ђѕлануванн€ та буд≥вництво дл€ ≥сторичного м≥стаї 

VI зустр≥ч в рамках партнерського проекту «ѕлануванн€ та буд≥вництво дл€ ≥сторичного м≥ста»

>>>
2016-06-16 13:23:00
ѕроект DAAD 

   

   

   

   

V≤ симпоз≥ум у рамках украњнського-н≥мецького партнерського проекту DAAD «≤сторичне м≥сто».

  

  

 

 

>>>
2016-06-14 12:21:00
Cем≥нар н≥мецькоњ компан≥њ ЂRemmersї 

8 червн€  у ст≥нах „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м. ё. ‘едьковича на факультет≥ арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва в≥дбувс€ сем≥нар н≥мецькоњ компан≥њ «Remmers».

>>>
2016-06-14 12:00:00
Ђј–“-’ј ј“ќЌї 

” „ерн≥вц€х на територ≥њ житлового комплексу «¬одограй» прот€гом  11-12 червн€ проходив творчий воркшоп  «јрт-хакатон».

>>>
2016-06-13 13:51:00
Ђƒн≥ Ѕуковиниї у ¬ерховн≥й –ад≥ ”крањни 

« 17 по 19 травн€ вперше в≥дбулис€ «ƒн≥ Ѕуковини» у ¬ерховн≥й –ад≥ ”крањни.

—аме тут в≥дбулас€ виставка твор≥в художник≥в й прикладного мистецтва митц≥в Ѕуковини. —воњ роботи представили сп≥вроб≥тники кафедри арх≥тектури: ’≥лько ≤гор ќлегович, —алевич ≤ван ћиколайович, Ћ≥тв≥нов ќлександр —еменович.

>>>
2016-06-07 14:00:00
—ем≥нар 
  «автра 08.06 о 10:00 в 8-му корпус≥ „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича (кафедра арх≥тектури) в 206 аудитор≥њ в≥дбудетьс€ сем≥нар компан≥њ "–еммерс" на тему "¬≥дновленн€ та реставрац≥€ фасад≥в". «апрошуЇмо ус≥х бажаючих!
>>>
2016-05-30 15:55:00
≈нергозбереженн€. Ѕуд≥вництво 2016 

Ќа сучасному етап≥ розвитку економ≥ки ”крањни дуже гостро постаЇ проблема рац≥онального використанн€ паливно-енергетичних ресурс≥в. ” зв'€зку з цим особливого значенн€ набувають питанн€ стимулюванн€ енергозбер≥гаючих проект≥в та заход≥в, важливост≥ њх попул€ризац≥њ, пошук джерел ф≥нансуванн€ таких проект≥в.

>>>
2016-05-26 13:35:00
¬иставка "≈нергозбереженн€. Ѕуд≥вництво" 

” „ерн≥вц€х 26-28 травн€ в прим≥щенн≥ ƒё—Ў по вул. Ќебесноњ —отн≥ буде проходити виставка "≈нергозбереженн€. Ѕуд≥вництво", орган≥затором €коњ Ї „ерн≥вецька торгово-промислова палата.

>>>
2016-05-25 14:10:00
ƒень енергоефективност≥ в „ерн≥вц€х 

25 травн€ 2016 року в ћармуров≥й зал≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м. ё. ‘едьковича в≥дбулас€ практична конференц≥€ «ƒень енергоефективност≥ в „ерн≥вц€х».

>>>
2016-05-23 16:49:00
VI украњнсько-н≥мецький симпоз≥ум 

>>>
2016-05-23 16:40:00
—п≥впрац€ арх≥тектор≥в 

ѕрот€гом к≥лькох дн≥в „ерн≥вецьку область в≥дв≥дувала делегац≥€ рег≥ональноњ орган≥зац≥њ г≥льд≥њ арх≥тектор≥в –умун≥њ.

>>>
2016-05-19 12:30:00
 

>>>
2016-05-19 12:28:00
ќголошенн€ 

>>>
2016-05-17 13:25:00
ѕрезентац≥€ зв≥т≥в стажуванн€ в Ќ≥меччин≥ 

5 травн€ в≥дбулас€ презентац≥€ зв≥т≥в асистент≥в та студент≥в факультету арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно прикладного мистецтва про навчально-наукове стажуванн€ в ”н≥верситет≥ прикладного напр€мку м≥ста Ћюбек (Ќ≥меччина).

>>>
2016-05-16 11:35:00
ћи засв≥тились у —адгор≥Е 

¬ ход≥ ≥сторико-краЇзнавчоњ конференц≥њ «—адгора – в≥д барона √артенберга до сучасност≥», що в≥дбулас€ 13 травн€ у прим≥щенн≥ культурно-мистецького центру —адгора, виступив лаборант кафедри арх≥тектури „Ќ” ≥м.ё.‘едьковича – ярослав ¬олощук ≥з допов≥ддю «–егенерац≥€ —адг≥рського району».

>>>
2016-05-13 17:20:00
ќголошенн€ 

>>>
2016-04-26 16:22:00
 ому продатись молодому вченому ? „и молодим усюди в нас дорога ?!... 

>>>
2016-04-26 14:45:00
≈ск≥зна пропозиц≥€ вир≥шенн€ фонтану по вул. ”крањнськ≥й в м. ¬ижниц€ 
Ќа арх≥тектуру ¬ижниц≥ найб≥льший вплив в≥д≥грало ™врейське минуле. Ќа початку ’’ ст. у ¬ижниц≥ нал≥чувалос€ 11 Їврейських синагог, перша з €ких булла побудована ще в XVIII ст., а також багато ≥нших споруд. ƒе€к≥ споруди Їврейського походженн€ всто€ли до нашого часу, але б≥льша њх частина зруйнована.
>>>
2016-04-25 16:35:00
 урси п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ дл€ арх≥тектор≥в 

>>>
2016-04-22 16:35:00
TEPLOFISHKA 

 Ћекц≥€ проекту Academy Teplofishka Installers 2016 «Ќасоснi групи дл€ конденсац≥йних котл≥в. —он€чн≥ колектори.»

>>>
2016-04-22 16:15:00
TEPLOFISHKA 

 

 

 

Ћекц≥€ Academy Teplofishka Installers 2016 «≤нстал€ц≥йн≥ системи управл≥нн€
п≥длоговим опаленн€м»

 

 

 

 

 

>>>
2016-04-22 15:52:00
TEPLOFISHKA 

Ћекц≥€ Academy Teplofishka Installers 2016 на тему «≤нновац≥йн≥ матер≥али REHAU у буд≥вництв≥».

>>>
2016-04-22 15:30:00
—тудентська наукова конференц≥€ факультету арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва 

>>>
2016-04-18 16:45:00
Ћекц≥€ проекту Academy Teplofishka Installers 2016 Ђ≤нновац≥њ €к традиц≥€ї 

>>>
2016-04-15 18:00:00
јрх≥тектура јрт Ќуво при приклад≥ арх≥тектора ѕТЇтро ‘енольо у “урин≥ (1902-1911рр) 

>>>
2016-04-14 11:50:00
 онкурс 

>>>
2016-04-13 17:05:00
Ѕудапешт Ц оновлена та сучасна столиц€ у серц≥ ™вропи 

>>>
2016-04-11 13:35:00
TEPLOFISHKA 

Ћекц≥€ проекту Academy Teplofishka Installers 2016 «Iнстал€ц≥йн≥ системи Geberit».

>>>
2016-04-11 10:28:00
ќсобливост≥ плануванн€ французьких та ≥тал≥йських сад≥в, парк≥в епохи ¬≥дродженн€ з 16 стол≥тт€ до наших дн≥в 

¬ лекц≥йн≥й аудитор≥њ факультету арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва в≥дбулас€ друга лекц≥€  ≥з кращими св≥товими здобутками Ївропейськоњ арх≥тектури. ÷ього разу мова йшла про особливост≥ та р≥зноман≥тн≥сть п≥дход≥в двох р≥зних культур французькоњ та ≥тал≥йськоњ у садово-парковому мистецтв≥.

>>>
2016-04-07 12:40:00
ќголошенн€ 

>>>
2016-04-06 16:30:00
TEPLOFISHKA 

Ћекц≥€ проекту Academy Teplofishka Installers 2016 системи KAN System.

>>>
2016-04-04 14:55:00
¬ступна лекц≥€ проекта Academy Teplofishka Installers 2016 
1 кв≥тн€ в≥дбулас€ перша вступна лекц≥€ проекта Academy Teplofishka Installers 2016  в 206 аудитор≥њ 8 корпусу „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м.ё.‘едьковича. Ћектором була Ѕоднар ќлександра. ¬она ознайомила з програмою проекту, з €ких частин в≥н буде складатис€.
>>>
2016-04-04 14:50:00
Ћекц≥€ ѕаоло  орнагл≥о на тему Ђ“урин €к столиц€ барокої 

>>>
2016-03-28 18:10:00
« рубрики "ѕоњздка вих≥дного дн€" 

>>>
2016-03-28 18:00:00
TEPLOFISHKA 

« 1 по 22 кв≥тн€ в≥дбудутьс€ лекц≥њ ACADEMI TEPLOFISHKA INSTALLERS 2016

>>>
2016-03-27 15:05:00
ќголошенн€ 

« 30 березн€ по 20 кв≥тн€ в≥дбудутьс€ 4 лекц≥њ, €к≥ проведе професор ≥стор≥њ арх≥тектури Paolo Cornaglia

>>>
2016-03-23 17:00:00
¬≥таЇмо! 

¬≥таЇмо команду факультету арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва за ≤≤≤ м≥сце в змаганн€х з шах≥в.

>>>
2016-03-21 16:20:00
ѕрезентац≥€ книги 

   16 березн€ о 15:00 в≥дбулас€ презентац≥€ книги «—учасна скульптура Ћьвова» в  актов≥й зал≥ м. ¬ижниц€, дл€ студент≥в та викладач≥в кафедри декоративно-прикладного мистецтва „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, пов≥домив професор Ћьв≥вськоњ нац≥ональноњ академ≥њ мистецтв, доктор мистецтвознавства, асистент кафедри декоративно-прикладного мистецтва, √олубець ќрест ћихайлович.

>>>
2016-03-02 18:25:00
140 рок≥в в≥д дн€ народженн€  онстантина Ѕринкуша 
   19 лютого 2016 року виповнилось 140 рок≥в в≥д дн€ народженн€ видатного румунського митц€, класика модерноњ скульптури початку ’’ стол≥тт€  онстантина Ѕринкуша ( онстантин Ѕранкуз≥, 19.02. 1876 – 16.03.1957 рр.)
>>>
2015-11-23 13:35:00
ќголошенн€ 

>>>
2013-04-15 13:25:28
¬≥дгук на премТЇру ЂЅ≥льше н≥ж комед≥€ Ђ≤нцидентї 
>>>
2013-03-19 14:25:19
”часть студент≥в-арх≥тектор≥в у Ўостому нац≥ональному конкурс≥ курсових та дипломних проект≥в 

¬перше студенти кафедри буд≥вництва та арх≥тектури „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ё. ‘едьковича, напр€му п≥дготовки 6.060102 «јрх≥тектура», вз€ли участь у Ўостому нац≥ональному конкурс≥ курсових та дипломних проект≥в з арх≥тектури в рамках ’V≤ ћ≥жнародноњ виставки навчальних заклад≥в «—учасна осв≥та в ”крањн≥ - 2013», що в≥дбулас€ в м.  ињв 26 лютого 2013 р. в  ињвському ѕалац≥ д≥тей та юнацтва >>>

>>>
2013-02-08 14:18:22
—творенн€ сайту дл€ напр€му п≥дготовки! 

¬≥таЇмо ус≥х студент≥в ≥ викладач≥в ≥з створенн€м сайту дл€ напр€му п≥дготовки "јрх≥тектура" кафедри буд≥вництва та арх≥тектури.

>>>
0000-00-00 00:00:00
 онкурс Meet Up Weiden 

—х≥дно-Ѕаварська вища техн≥чна школа у м≥стах јмберг ≥ ¬айден у сп≥впрац≥ з „ерн≥вецьким нац≥ональним ун≥верситетом ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича орган≥зовуЇ у рамках програми "MeetUp: Deutsch-Ukrainische Jugendbegegnungen" проект "¬теча та Ѕатьк≥вщина: украњнськ≥ покол≥нн€ б≥женц≥в в ≥сторичних вим≥рах"

>>>
0000-00-00 00:00:00
«ахист дипломних проект≥в бакалавр≥в на факультет≥ арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва 

>>>
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:kbachnuБ≠ЅЦЭ@Ш®∞љЏмukr.net
 © 1999-2009 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.